torsdag 21. august 2014

DC-3 - Dakota

I et innlegg 4. september 2013, stillte jeg spørsmålstegn om Dakota'n
Torp egentlig er en Dakota.

Jeg vet at jeg stikker fingeren i et vepsebol nå, men det er ikke så
veldig viktig om jeg har rett eller ikke, så jeg håper ikke at jeg hisser
opp for mange.

Fly i alle former har alltid interessert meg, og derfor har jeg rotet endel
rundt på nettet, bl.a. ang. fly fra siste verdenskrig.

DC-3 ble laget i en hel rekke forskjellige varianter, både for USA, men
også for andre land, bl.a. Russland, Japan, Canada og England.

Royal Canadian Air Force (RCAF) og Royal Air Force (RAF) hadde
mange DC-3, mer enn 1900 fly.

Det var Canada og England som brukte betegnelsen Dakota, mens
denne ikke ble brukt i USA, hvor fabrikkens betegnelser på de for-
skjellige utgavene ble brukt.

Dakota'n på Torp ble laget for USAF, og ble brukt av amerikanerne,
og spørsmålet er da, kan denne kalles for Dakota?

Nei, mener da selfølgelig jeg, på bakgrunn av ovennevnte opplysninger
som finnes på nettet, bl.a. i en artikkel skrevet av Nils Mathisrud,
DC-3 - historikk og typebetegnelser.

Her skriver han, sitat: I vår del av verden er DC-3 kanskje best
kjendt under navnet Dakota, Dette er den Britiske millitære
betegnelsen på DC-3. De første leveransene til RAF var i februar
1943. Totalt ble over 1900 maskiner levert til RAF, fordelt på
fire varianter.

              Dakota Mk. I -   Tilsvarer C-47
              Dakota Mk. II -  Tilsvarer C-53
              Dakota Mk. III - Tilsvarer C-47A
              Dakota Mk. IV - Tilsvarer C-47B

Understrekningen Britiske millitære er gjort av undertegnede.

I en annen artikkel om DC-3 skriver Arne Karlsen Nedrelien:

Flyet DC-3 fikk mange navn, på samme måte som et kjært barn.
Mest kjendt er Dakota  som kom fra England eller Canada.
I USA bruker en vanligvis ikke navn på flyene sine, men bare
fabrikkens navn med tillegg av tall og bokstaver som benevnelse.
I England derimot har man navn på flyene i tillegg til bokstaver
og tallbenevnelse.

Flere andre steder på nettet har jeg lest at det var det britiske RAF
og det kanadiske RCAF som ga flyet betegnelsen Dakota.

Jeg leser også at "vår" Dakota ble merket slik de første Dakotaene
som kom til Norge i 1945 ble merket, bl.a. med den engelske rondellen
på siden av skroget.

Med andre ord et USA-bygget veteranfly som har vært i USAF´s
tjeneste får engelske merker og engelsk betegnelse (Dakota), som
ikke ble brukt i USA!

Såvidt jeg har forstått har Dakotaen på Torp aldri vært i engelsk
tjeneste, og er vel da heller ikke en Dakota.

Etter hva jeg kan se, er det snakk om en DC-3 C47 Skytrain, som
ble brukt til transport av millitært materiell, i motsetning til utgaven
som ble brukt til troppetransport, DC-3 C53D Skytrooper.

Noen vil antagelig kalle alt dette for "flisespikkeri", men det er jo litt
ok at vi vet hva som er korrekt betegnelse på flyet.

En helt annen ting, er dette viktig, Dakota er et bra navn og uansett
hva jeg måtte mene, og hva som er riktig, så kommer flyet alltid til å
være en Dakota i folks bevisthet.

Jeg bare måtte "kverre" litt.
______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar