torsdag 23. oktober 2014

Tønsberg Kommune og manglende respekt for naturen

For en 3 - 4 år siden, da det kom en enorm mengde med snø, tømte
Tønsberg Kommune snøen fra bygatene, ved Trelleborg, rett ved inn-
kjøringen til Biltema.

Det ble en gigantisk snøhaug, blandet opp med forurenset sand og slam
fra bygatene.Hjulsporene gir en indikasjon på størrelsen av snøhaugen.


I "gamledager" ble dette tømt utfor kaia i Tønsberg, men dette ble
senere stoppet for å ikke forurense byfjorden.

Hva da med fuglereservatet?Snøen ligger rett over sivet der fuglene bygger reder, og
snøen smelter og forurenser både området på land
og i sjøen.


Jeg tok endel bilder av snøhaugen og gikk til Tønsbergs Blad, for jeg
mente dette var en enda værre form for forurensning, men ble avvist
av journalisten, med argumentet at dette var utenfor fuglereservatet.

Dette er for meg et meget tåpelig argument.

Det er mulig at det ligger noen få meter utenfor det fastsatte fugle-
reservatet, men det er fremdeles snakk om Kilen, og fuglene ser jo
ingen oppmerket grense som de må holde seg innenfor!!!På bildet ser man både tjeld og beitende svane
akkurat der slammet fra trafikken havner.Når snøen smelter vil slam fra trafikken, og sterkt forurenset sand
gli ut i sjøen og ødelegge havbunnen.

Dette vil få konsekvenser for bl.a. vadefugler som normalt finner
næringen sin i sjøen.

Det er ikke akkurat "helsekost" svaner og sjøfugler får i seg, når de
beiter ved dumpingplassen.

Undertegnede startet tidlig med dykking (60-tallet), og husker godt
hva som skjedde med sjøen dengang Oslo Kommune dumpet kloakk-
slam ved Færder.

Jeg var aktiv dykker i mer enn 35 år, bl.a. som proffesjonell under-
vanns-fotograf, og var dykkeistruktør i ca. 20 år.

Det innebærer mye dykking, og som undervanns-fotograf er man vant
med å observere sjøbunnen og sjølivet.
Forurenset snø, rett i sjøen ved fuglereservatet.Man behøver ikke ha ekstrem høy IQ for å skjønne at dette
høy grad er forurensning av viktige hekkeplasser.


Fugleopbservasjonsbua som tidligere lå rett på nedsiden av Biltema, er
nå plassert akkurat i det området hvor snøen blir dumpet.

Utenfor fuglereservatet? 

Nei det er så sannelig ikke utenfor fuglereservatet, hvorfor da plassere
bua der.

Nå går det mot en ny vinter og muligheten for mye snø er like stor i år,
som for tre år siden.

Skal vi akseptere at Tønsberg Kommune fortsetter å dumpe sterkt for-.
urenset snø i et fuglereservat?

Tønsberg Kommune, skam dere!!!


______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar