mandag 30. mars 2015

Saga Oseberg, og det nye Klåstadskipet
Rett utenfor døren til et av byens store hoteller foregår det bygging og
vedlikehold av skip og båter fra Vikingtiden.
Vikingtidsbåter i vinteropplag og vedlikehold


Idag, som hotellet allerede er bygget, er det bare å akseptere at plassen
som benyttes til båtene fra vikingtiden er temmelig begrenset.

Det burde egentlig ligget et vikingsenter der hvor hotellet ligger, med en
vikinglandsby med skipsbygging og marked osv. på hele Lindahlplan.

Tenk hva slags turistmagnet det ville vært.

Etter suksessen med Saga Oseberg, er det som nevnt i et tidligere inn-
legg påbegynt bygging av en kopi av Klåstadskipet.Tegninger viser hvordan Klåstadskipet  vil se ut og
hvor mye som er igjen av originalen.Kjøl og stevner på plass, samt to bordganger 
på hver side.


Kjølen er strukket og det er påsatt to bordganger på hver side, så man
kan ane at det er en båt "på gang".

Saga Oseberg er satt på land for vedlikehold og klargjøring for ny se-
song, bl.a. med nytt ror og hele båten er satt inn med tjære (tjærebredd).Saga Oseberg i vinter opplag, og for å få
nødvendig vedlikehold.
De tynne spantene er typisk for vikingskip og gjør båten
mer fleksibel i sjøen.Det glinser i tjærebredd treverk, og det er "mastefisken"
som sees i midten.


I bunnen av et seilfartøy, mot den innvendige kjølen (kjølsvinet) ligger
mastefisken som masten står nede iForstevnen på Saga Oseberg med vakre utskjæringer.


I
Ingen av de andre bevarte vikingskipene
har tilsvarende utskjæringer, som vi
finner på Osebergskipet.Her blir roret (styreåren) festet.

Alle vikingskip har roret, eller styreåren festet på høyre side, (styrbord),
av akterstevnen, mens venstre side, (babord), er den siden som alltid
skal ligge mot kaien (på engelsk portside).

Det har blitt påstått at engelsk starboard har med stjernene (star) å
gjøre, men det skal visstnok komme fra norsk styrbord, og har for-
andret seg til den engelske varianten opp igjennom tidene.

Hva som er korrekt, er ikke godt å si, men jeg holder meg til den
norske varianten, at starboard kommer fra norske styrbord.

Man er vel patriot!!!Osebergskipet er ikke bare et skip, men et kunstverk.
Det finnes ikke noe stoltere skip enn dette!

______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar