mandag 28. februar 2011

BIG LAMA - rotorblader

Rotorbladene på helikoptere er et ømt punkt og gjenstand for mye
spekulering - alle former for vibrering og risting i helikopterkroppen
blir som regel alltid tillagt rotorbladene.

Plast-rotorer på RC-helikoptere går lett istykker, særlig ved flyging om
vinteren, når det det er kuldegrader og plasten er sprø.

Det har gått med "noen" blader i vinter, men jeg har etterhvert lært meg
å reparere, slik at forbruket har sunket radikalt.

Reparasjon av rotorblader har jeg beskrevet i et annet innlegg, så det
skal jeg ikke gå inn på her.

I løpet av den tiden jeg har drevet med RC-helikoptere har jeg prøvd
flere typer rotorblader, fra de helt billige, til noe mere kostbare blader.

Felles for alle er at de ryker like lett når det er 10 - 15 kuldegrader!

Derfor har jeg gått over til å bruke de billige bladene og de fungerer
akkurat like bra, men jeg har da også som beskrevet i et annet innlegg
forlenget innerakselen (senterakselen) enda mer enn den forlengede
akselen som man kan få kjøpt ferdig fra leverandør (har laget den selv).

Dette hindrer i enda større grad rotorkræsj på grunn av myke blader.

Ved et tilfelle som jeg skulle fly, var heli. totalt umulig å få opp og når
jeg ga på throttle ristet det så voldsomt at det bare var å gi opp.

På coaxiale heli. er det jo 2 rotorpar, som går hver sin vei, og har
derfor forskjellige blader.

Da jeg kom hjem og skulle prøve å finne ut hva som var årsaken,
fant jeg ett blad av hver type på den nederste rotoren, altså ett blad
som var venstrekjørt og ett blad som var høyrekjørt!!

Hallo man!! Du kan ikke sove når du skal fly helikopter.

Det var bare å finne et blad som hadde riktig vridning og få det på
plass.

Ut igjen og samme surret, men ikke fullt så ille, men nå så jeg at det
var to blader var fra forskjellige produsenter, selv om de var laget
for samme rotor. (Den øvre rotoren er A-rotoren og skal ha blader
som er merket A og det hadde forøvrig begge).

OK, finne et nytt blad fra samme produsent og få det på plass,
ut igjen for å prøve, og nå var alt iorden.

Altså, det er viktig å ha blader fra samme produsent i hvert
rotorpar.

Jeg hadde også et par blader av samme type som hadde mistet litt
av tuppen slik at de var noen millimeter kortere enn standard.

Hva med dem, var det mulig å fly med et kortere rotorbladpar
sammen med et standardpar?

Spente opp begge rotorbladene (B-blader) og pusset av tuppene slik
at de var like lange og pusset de glatte og fint avrundet.

Ut for å fly og veldig spent på hva som ville skje med en rotor hvor
hvert blad var 1,7 cm kortere enn standard.

Oao, rett opp og full stabilitet - faktisk et hakk mer stabilt enn jeg
var vant til, og det dro opp noen spørsmålstegn.

På grunn av noe redusert løfteevne måtte jeg gi på mer throttle og
den høyere hastigheten med normalt løft tror jeg er årsaken til at
det hele virket mer stabilt.

Derimot så hadde jeg noe mindre å gi på mot vinden, da det blåste
litt den dagen (svak vind), så når du får noe så må du gi noe annet.

Senere skal jeg prøve med noe kortere blader på både øvre og
nedre rotor, det kan kanskje være et poeng ved innendørsflyging,
men til vanlig flyging vil jeg holde meg til standardblader.

Har foresten gjort en liten sak til som gjør BL bedre å fly når det
blåser litt.

Det er ikke snakk om mye vind, men et lite "drag" gjennom lufta.

Det er om å gjøre å få snuta litt ned slik at rotorene kan få bedre
drag framover og på den måten klare å dra seg opp mot vinden.

Jeg har lagt litt vekt i snuta (ca. 40g) slik at BL blir litt fortung,
og det gir mye bedre framdrift.

Det oppstår et litet problem - du må gi på mere "gass" ellers så
går BL i bakken med for tung snute.

Dette gjør også at når du skal ta av så må du ha litt plass foran heli.
og du må ta av mot vinden, da den øyeblikkelig vil gå framover og
hold gjerne elevatorstikka hårfint tilbake.

Hvis du fremdeles trenger mer framdrift kan du under flygingen også
kjøre trimmen på tiltingen av nedre rotor helt fram og samtidig gjøre
det samme med throttle'n slik at du får utnyttet motorene maks.

Jeg har eksperimentert litt med vekting av snuta for å se hvor mye
det går an å belaste for å kunne fly mere ute, da det jo er veldig
mye  morsommere enn å fly på et begrenset areale inne, og jeg vil
ikke anbefale mer enn 40 gram.

Mere vekt gjør snuta for tung slik at det er litt risikabelt å fly fort
i lave høyder (fort gjort å "tryne").

Det hadde vært morsomt med tilbakemelding fra BL-eiere da vi
jo har samme interesse.

1 kommentar:

  1. Lett og gjøre feil med bladene men greit å legge inn en test før den stikker av.
    hilsen Tor

    SvarSlett