mandag 12. september 2011

Kommunevalget

Det er gudsjelov ytringsfrihet i Norge og den er noe av det viktigste
vi har.

Det er bare å følge med i nyhetsmedia og se hva som skjer i enkelte
andre land, ikke så forferdelig langt fra oss.

Det er godt å kunne si sin mening om f.eks. landets ledelse uten å være
redd for å bli arrestert, torturert osv.

Høyre og Arbeiderpartiet har begge gode valgresultater, men de har
ikke en helt avklart støtte i folket seg imellom, til det er marginene
for små.

Det skal lite til før vektskålen heller mot den andre siden.

Fremskrittspartiet mener at 22.07.11 har skylden for deres dårlige
valgresultat og mener at Arbeiderpartiet har fått mange stemmer
fordi folk syns synd på dem.

Det tror jeg ikke er tilfelle - derimot tror jeg at all uroen i FRP har
en meget stor del av skylden.

De klarer ikke å stå fram som et seriøst parti med stadig negative
rubrikker i nyhetsmedia.

Samtidig er folk "fed up" av all drittkastingen mot andre partier og
all sytingen og klagingen fra først Karl I. Hagen om at de ikke blir
behandlet bra av de andre partiene, for så å få den samme sytingen
og klagingen i enda sterkere grad fra Siv Jensen.

Det inntrykket andre har fått av deg har du skapt selv!
I tillegg til dette har det kommet uheldige kommentarer i etterkant
av 22.07.11.

Jeg tror mange er lei FRP og har gitt sine stemmer til de to partiene
som framstår som mest seriøse og på tross av alle klager mot AP,
så kjenner folk partiet og vet at det antagelig ikke vil komme noen
radikale endringer på noen områder i landet vårt under et AP-styre.

Høyre har nok fått mange FRP stemmer, men har etter min mening
scoret på å snakke om egen politikk og klart å legge den fram uten
å følge FRP's framgangsmåte med kaste dritt på andre partier.

For egen del så klarer jeg ikke med min beste vilje å se på FRP som
et seriøst politisk parti, men bare som en samling med politiske
svermere som kun eksisterer på populistiske holdninger uten å ha
en ansvarlig politikk.

Vi i Norge har heldigvis et flerpartisystem som ikke er styrt av
enkeltpersoner, men av alle.

Er det noe vi ikke liker så sier flertallet ifra og dermed må også
partiene skjerpe seg hvis de ønsker å være med å styre landet.

Hvis FRP ønsker å være med må de skjerpe seg - det norske folk
har med klar stemme fortalt at slik som FRP driver politikk vil
vi ikke ha det!

Det mange glemmer er at hvis de er uenige i et styrende partis
avgjørelser, så er det folket selv som har gitt partiet anledningen
til å ta de avgjørelsene.

En helt annen ting er Kristelig Folkeparti!

Hva har en religion å gjøre i politikken?

De kan drive med hva de vil og argumentere med hva de vil, men
å blande religion og politikk hører ikke hjemme i et moderne
samfunn.

Normalt opplyste mennesker vet gjennom utviklingslæren hvordan
livet på jorden har oppstått.

Når kristne organisasjoner hevder noe annet, har de fjernet seg fra
virkeligheten og er uegnet til politisk arbeid.

De må gjerne arbeide for sunne etiske verdier, men de bør holde
seg unna politikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar