tirsdag 1. juli 2014

Re Ungdomsskole - i utakt med norske lover???

Leser idag om elevene ved Re Ungdomsskole som ble nektet å snakke
med sin ordfører, i Re Kommune, om forholdene på skolen.

Vi lever i et demokratisk, og fritt land hvor enhver har rett til å si sin
meningen, i følge loven om ytringsfrihet.

Her stiller skolens ledelse seg over norsk lov, og det kan virke som at
elevene har bedre kunnskaper enn ledelsen.

Det at noen skal nektes å snakke med sin hjemlige ordfører er rett og
slett ikke kommunen verdig, og i dette tilfelle heller ikke gjeldene skole.

Rektoren ved Re Ungdomsskole har ikke lov til å nekte elevene å ta
kontakt med noe off. kontor eller etat, da det er enhver borgers rett.

Å snakke om at det skal gå tjenestevei er å dokumentere ren uvitenhet,
for selv om det er snakk om elever, så er de samtidig fullverdige inn-
byggere av kommunen og har derved de samme rettighetene som enhver
annen innbygger.

Hun kan kanskje nekte elevene å gjøre det i skoletiden, men det er
temmelig uklokt og er ikke rektoren til ære.

Etter min mening er hun ikke kompetent til jobben hun har og det dukker
straks opp et såkallt visdomsord som jeg liker godt, og som jeg mener
kan være aktuelt i forb. med skoleledelse: man kan stige i gradene til 
man når sitt inkompetansenivå.


______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar