onsdag 2. juli 2014

Re Ungdomsskole og demokratiet!

Jeg skrev igår et innlegg i bloggen min, hvor jeg går inn på problemet
som elevene ved Re Ungdomsskole møtte da de ønsket å få gjort noe
med skolens dårlige nett-tilgang.

Jeg skal prøve å ikke gjenta meg selv, da jeg ga klart uttrykk for hva
jeg mente i gårsdagens innlegg, men det jeg reagerer på idag er at jeg
fikk se at rektoren ved skolen uttaler at hun ikke har forandret syn, og
ville gjort det samme omigjen.

Oaoh, er det mulig - dette blir for meg et himmelrop av inkompetanse.

Det virker som at hun har prøvd å dysse ned (kneble) det faktum at
ting ikke er som det skal på Re Ungdomsskole, men hun har ved sin
klønete måte å takle situasjonen på, gitt elevene mer publisitet rundt
problemet enn det jeg kan tenke meg hun liker.

De har jo fått full støtte fra befolkningen, i og utenfor Re Kommune, og
har fått kastet lys på problemet på en bedre måte, og i et langt større
omfang enn det de prøvde i utgangspunktet, hvor det kunne stoppet hos
ordfører.

Folks reaksjon viser med all tydelighet at demokratiet og ytringsfriheten
tuller du ikke med.

Elevene ved Re Ungdomsskole har i denne sak vist seg å være
engasjert ungdom som vil noe, og prøver å ta tak i det som for dem er
et problem i skolesammenheng.

Jeg tror de prøvde på rett måte, for rektors måte å reagere på oppfatter
jeg som en mulighet for at det de forsøkte å kaste lys på ville ha  stoppet
hos rektor.

De burde egentlig sende takkeskriv og kanskje gi blomster til rektor
for den hjelpen de har fått, med å kaste lys på problemet.

Jeg vil hermed gratulere rektor, og samtidig foreslå at hun søker med-
lemskap i "Dusteforbundet".


_____

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar