onsdag 26. desember 2012

Tanker rundt et avsluttet yrkesliv

I 8 år av mitt yrkesaktive liv var jeg ansatt ved Norsk Sjøfartsmuseum
(idag Norsk Maritimt Museum).

Da jeg begynte å arbeide der som fotograf var det nye museumsbygget
akkurat ferdig, og arbeidet med den stående utstillingen var såvidt
kommet igang.

Det ble en spennende tid, med mange praktiske problemer som skulle
løses og det var fantastisk interessant for en som ikke hadde museal
bakgrunn å få være med.

Egentlig er jeg utdannet i den grafiske bransjen, men hadde dykking
og undervannsfotografering som den store lidenskapen, og det var dette
som var inngangsporten til Norsk Sjøfartsmuseum.

Ved siden av selve museet og den stående (permanente) utstillingen,
var NSM det ledende museet innen marinarkeologi i Norge og under-
tegnede skulle være en av staben i den sammenheng, ved siden av mer
"normale" foto-oppdrag i selve museet, bl.a. i forb. med spesialut-
stillinger o.l.

Hver sommer i fellesferien lå vi ute i skjærgården med utgraving av et
prosjekt.

Norskekysten er lang, og det er mange skjær i sjøen, bokstavelig talt.

Det aller første prosjektet jeg var med på var vraket av "Lossen", en
fregatt fra den dansk-norske marine under Den Store Nordiske Krig.

Lossen forliste julaften 1717, under en voldsom storm, på vei fra
Stavern til Fredrikshavn, med et mannskap på ca. 100 og 6 svenske
krigsfanger.

Etterhvert ble det en rekke prosjekter, bl.a. et engelsk handelsskip
som forliste en gang mellom 1625 og 1631.

Dette vet vi med sikkerhet fordi endel av lasten hadde vært plombert
med blyplomber, og en av plombene ble identifisert til å tilhøre en
handelsmann fra London som startet sin virksomhet i 1625 og døde i
1631.

I restene av vraket fant vi en stor last med tinnvarer, bestående av bl.a.
tinntalerkner, boller, skåler, kandelabre, blekkhus, drikkebeger og
en nattpotte.

Videre ble det funnet en mengde ridesporer i siselert messing samt en
en mengde brilleglass

Senere var jeg også med på utgravingen av slaveskipet "Fredensborg"
som forliste utenfor Arendal.

"Fredensborg " fraktet slaver fra Vest-Afrika og over til Karibien
hvor slavene ble solgt og i hovedsak brukt på bomullsmarkene i
Sørstatene.

Skipet fraktet også en last med elefant-støttenner og flodhest-tenner.

Hele lasten av disse ble funnet i vraket.

Undertegnede og kollega Trygve Skaug ble flere ganger utlånt til både
Stavanger Sjøfartsmuseum og Bergen Sjøfartsmuseum.

Trygve var min faste dykkepartner i alle årene ved museet og vi sto
for alle registreringer av vrak i museets regi og gjorde en førstehånds-
undersøkelse av alle innmeldte vrakfunn.

Vi gjorde også en jobb for Bergen Sjøfartsmuseum etter utgravingen
på Rundø ("Rundøskatten"), hvor vraket av "Akerendam" som forliste
8. mars 1725 ble funnet, lastet med hollandske sølv og gullmynter.

Det ble tatt opp nærmere 57000 mynter.

Vi fikk i oppdrag å finne ut om det var hensiktsmessig og fortsette
en utgraving eller undersøkelse av vraket, eller om man kunne se seg
ferdig.

Trygve døde desverre i en tragisk dykkeulykke noen år senere.

Våren 1981 ble jeg sendt som representant for Norsk Sjøfartsmuseum
til et marin-arkeologisk symposium ved Fort Bovisand, et gammelt
marinefort utenfor Plymouth i sør-england.

Hit kom marinarkeologer og museumsfolk fra alle europeiske land med
kyst og skipsfart (ca 250 deltakere).

Undertegnede var en av foreleserne og foreleste og viste lysbilder om
marinarkeologi i Norge, på engelsk.

Umiddelbart etter sa jeg opp stillingen ved Norsk Sjøfartsmuseum for
å flytte tilbake til Tønsberg og starte egen virksomhet der.

Det ble en fortsettelse av et firma jeg startet mens vi bodde i Oslo, med
import og salg av undervannsfotoutstyr og utvidelse med dykkeskole
og forretning for salg av dykkeutstyr.                                                   ___

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar