torsdag 23. mai 2013

Frp og politikk

Skal ikke starte en lang utredning ang. hva jeg mener om Frp politikk,
Frp klarer utmerket selv å fortelle oss at deres politikk er håpløs.

Leser idagens Aftenposten om Frp's 7 vanskelige saker.

Det er så godt å få sett i klartekst hvordan Frp fungerer,slik at man kan
stemme på et annet parti.

På enkelte punkter kan jeg kanskje være enig med Frp, men alt rotet i
partiet og alle motsigelser og skandaler, forteller med all tydelighet at
partiet må holdes vekk fra enhver form for styring av landet, og det er en
tragedie for et lands demokrati at vi på grunn av demokratiet slipper de
inn i politikken.

Jeg har tidligere uttalt at jeg ikke ser på Frp som et politisk parti, men
en samling med "politiske svermere", og de stadfester gang på gang
sin politiske inkompetanse.

Jeg ønsker Frp fjernet fra det politiske landskap, og i samme opprydning
kan vi også fjerne Krf fra politikken.

Skal et parti som tror på jomfrufødsel og som fornekter utviklingslæren
få være med å styre landet vårt, de lever jo på en løgn.

Den som er istand til å åpne øynene vil også se klart at det er religionene
som er årsaken til all jævelskapen i verden, og historien viser med all
tydelighet at slik har det alltid vært, og vi "kristne" har ikke vært bedre,
sett med "historiske øyne".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar