onsdag 9. oktober 2013

Blodt blått!

Ja, nå ser vi dag for dag hvordan de blå-blå sniker seg unna sine
valgløfter, bit for bit.

Et av de mest tydelige løftebruddene er vel at regjeringen har trukket seg
fra kravet om å senke egenkapitalandelen for unge boligkjøpere fra 15 til
10 prosent, som det sto i dagens VG.

Videre står det at én uke før valget gikk Høyre og frp, Venstre og Krf
sammen om å lempe på egenkapitalkravet som Finanstilsynet har pålagt
bankene.

Altså et helt klart flertall for å få Finanstilsynet  til å lette på kravet.

I følge VG sa JanTore Sanner i Høyre i E24 i går at det ikke er aktuelt
for regjeringen å handle i saken.

"Vi vil ikke overprøve Finanstilsynet i en regjeringserklæring som gjelder
for fire år"

Videre sier han: "Det er forskjell på en politisk ytring og at en regjering
overprøver Finanstilsynet som uavhengig faglig myndighet".

Vi vanlige borgere har ikke den samme oversikt som de folkevalgte ang.
hva som er mulig og hva som ikke er mulig, og hvis det er umulig med
politisk styring av saker som f.eks. dette med Finanstilsynet, så burde
politikere vite det, og ikke bruke det som et argument i valgkampen, for
å etterpå si at det går ikke an.

Hvis det er p.g.a. uvitenhet, så er det ille nok, men hvis det er spekulativt
og med overlegg, så er det rett og slett utilgivelig, og uverdig for partiet.

"Valgflesk", valgløfter og valg-argumenter er nå redusert til politiske
ytringer som de ikke behøver å ta hensyn til, og vi velgere kan derved
heller ikke tro på, eller stole på det som de blå-blå serverte oss i valg-
kampen.

Jeg har vært, og er Høyre tilhenger, men for hver dag som går, leser
jeg om brudte løfter og løfter som nå plutselig ikke lenger er sak, fordi
de ikke har flertall i Stortinget.

Man skal altså bare gå inn for saker hvor man regner med å få flertall i
Stortinget.

Er det å drive politikk?

Skal man ikke gå inn for, og jobbe for de tingene som ligger i partiets
politikk, og prøve å få igjennom sakene sine.

Dette er det veikeste argumentet jeg har hørt fra et parti.

"Vi skal bare gå inn for en sak hvis alle de andre er enig"!!!

Hælledussen!

Da trenger vi jo ikke politiske partier med hver sin partipolitikk, men
bare stortingsrepresentanter, og vi kan droppe stortingsvalg og Norge
sparer masse penger.

Jeg har alltid sett på Høyre som et tøft og pågående parti, men nå ser
jeg at det ikke er tilfelle.

Politikere i andre europeiske land har gitt uttrykk for undring over at vi
forkaster en regjering som faktisk virker, og som også, om enn ikke
alene, sørger for økonomisk fremgang for Norge.

For hver dag som går etter valget, så ser jeg Jens Stoltenberg som mer
og mer redelig i forhold til de "blæ-blæ".

Fremskrittspartiet står for meg som de absolutt sleipeste innen norsk
politikk, og jeg husker godt hvordan de på lokalplan her i Tønsberg,
lovet at hvis de kom til makten i kommunen ville de avskaffe bomringen.

Vi vet jo alle her i Tønsberg hvordan det gikk, og hvilke argumenter de
hadde for at det ikke kunne gjøres.

Dette er frp i et nøtteskal, de lover og lover, og har antagelig samme
holdning som Jan Tore Sanner og Høyre at det er forskjell på politiske
ytringer og det å gjennomføre det man sier at man skal gjøre.

Idag føler jeg bare forakt for de blå-blå.

_____

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar