torsdag 15. mai 2014

Samer - urbefolkning?

Fikk såvidt et litet glimt av et innlegg på radioen igår, angående at
samene ville ha en offisiell stadfestelse av status som urbefolkning,

Jeg vet hva som menes med urbefolkning, men for meg er den
eneste urbefolkningen de første menneskene på jorden, altså
homo erectus og homo sapiens, som vitenskapen har funnet ut,
kom fra Afrika, og de er dermed de eneste som har oppstått innenfor
et sentralt område (kontinent).

Slik jeg ser det er alle folkegrupper i Norge innvandrere, da det ikke
er noen folkegruppe som har oppstått i Norge, slik som ovennevnte.

Samene er også innvandrere, de oppsto ikke i Norge, men kom fra
øst europa og Asia via Russland til det som idag kalles Sameland
og/eller Lappland.

Det kan vel hende det kom en "slenger" fra Nord-Amerika, den gang
det var kontakt mellom det amerikanske og europeiske kontinentet.

Den eneste grunnen til at folk slo seg ned et sted var mat!

Folkegrupper forflyttet seg ikke til steder hvor det ikke var livsvilkår,
og jakt og fiske var det som var nødvendig.

Folk dro etter viltet, det er jo ganske logisk.

Samene har i all tid forflyttet seg mellom Norge, Sverige og Finland,
og tidligere også inn i Russland.

Fra begynnelsen var det ingen grenser, vandrefolket bare dro dit det
var vilt, og de forskjellige gruppene ble vel blandet med hverandre
uten at det ble registrert hvor de opprinnelig kom fra, og selv etter at
det ble fastsatte landegrenser, forflyttet samer/lapper seg over lande-
grensene.

Hvordan det er idag, er jeg litt usikker på, men ihvertfall inntil for få
år siden var vel Sameland/Lappland et nokså diffust begrep.

Samene har forlangt å ha eget sameting og egen president, så jeg
ser ikke helt hvorfor jeg skal være med på å holde det gildet.

Er de norske, eller er de ikke norske?

Er de norske, så får de bare innrette seg etter norske lover som andre
nordmenn, men hvis de distanserer seg fra oss andre, som eget folke-
slag, med eget ting og president, mener jeg vi bare kan kutte Norge ved
grensen mellom det som regnes som sameland og resten av Norge, så
kan de greie seg selv, og ikke fortsette med den Ole Brum holdningen
som de har idag.

På nettet finner jeg artikkelen fra NORARK (Norsk Arkeologi) om når
menneskene kom til Norge.

Det skjedde jo når istiden begynte å gi seg, og det står: "det ser derfor
ut til at det først var etter at isen hadde smeltet vekk fra Oslofjorden
at folk vandret inn i dagens Norge".

Dagens Norge innefatter også Sameland.

Hvorfor skal samene ha større rettigheter i Norge enn de som kanskje
først satte bena på norsk jord.

Er ikke da folk på østlandet like mye urbefolkning.

Samene er også beviselig et sammensatt folkeslag som opprinnelig både
kommer fra Asia og Europa.

Moderne genforskning viser at 95,6 % av samisk kvinnelig mtDNA er
av europeisk opphav, antagelig fra den iberiske halvøy (Spania), mens
4,4 % er av sibirisk/asiatisk opphav.

Samisk mannlig Y-DNA indikerer at 29,8 % kommer fra den iberiske
halvøya, og 58,2 % fra Øst-Europa.

Jeg har vanskelig for å akseptere at noen nordmenn skal ha andre og
bedre rettigheter enn jeg selv.

La de beholde "sameland", og greie seg selv til de skjønner at de opp-
rinnelig var innvandrere de også, på samme måte som resten av den
norske befolkningen.

La det til slutt være klart at jeg ikke har noe imot samer eller andre deler
av den norske befolkningen, og de må gjerne beholde sin samiske kultur
hvis det er det de ønsker, men ikke på bekostning av den øvrige norske
befolkning.

_______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar