søndag 23. februar 2014

Menneskene - smarte???

   Vi mennesker ser på oss selv som smarte, kloke og intelligente i
   forhold til dyrene.

   Selv om også vi tilhører dyreriket, regner vi oss ikke som en del
   av det.

   Det er én vesentlig forskjell på oss mennesker og dyrene, men jeg
   vet ikke om det er positivt eller negativt.

   Vi mennesker er de eneste skapninger på jorden som drikker, uten
   å nødvendigvis være tørste, vi dreper uten å nødvendigvis være
   sultne og vi parrer oss uten at vi nødvendigvis skal oppretholde arten!

   Så kan man spørre seg, er dette klokt og/eller intelligent?

_____

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar