onsdag 11. april 2018

Jon Darres gate, Tønsberg


  Jon Darres gate er blitt nevnt mange ganger i løpet av de siste årene,
  men hvem var Jon Darre.
  Jon (Johannes) Darre er nevnt flere ganger fra 1300-tallet, bl.a. i år 1381.
  Han ble født i Trondheim (Nidaros) og døde rundt år 1407.
  Han var Riksråd og Lensherre i Tønsberg og må ha vært en viktig person
  i Tønsbergs historie, selv om han idag kan virke ganske anonym for
  dagens borgere.
  Han var gift med Ingrid Karlsdotter og fikk trolig fem barn, tre døttre og
  to sønner, som trolig er født rundt år 1400. 
  I en annen kilde finner jeg at han var Høvedsmann og Ridder, Knight og
  Headman of Bergenhus and Royal Councillor.
  Med andre ord en betydningsfull mann som havnet i Tønsberg og med
  det understreker Tønsberg som en viktig by i middelalderen.

_____________

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar