fredag 17. januar 2014

Feil info om monitoren Thor!!!

Min interesse for monitoren Thor er vel litt over middels om dagen,
da jeg holder på å bygge en modell av en monitor basert på det som
finnes av info om Thor.

For ordens skyld, jeg har vært opptatt av Thor siden -70 tallet og
har dykket på den mange ganger.

Jeg var gang ansatt ved det som idag heter Norsk maritimt Museum,
dengang Norsk Sjøfartsmuseum (på Bygdøy) og en av oppgavene
var bl.a.marinearkeologi.

Jeg har også tidligere skrevet en artikkel om Thor som sto i flere
aviser.

De opplysningene jeg hadde om Thor fant jeg i bøker og arkiver og
jeg tror det var ganske korrekte data som kom fram.

I min vandring på nettet fant jeg et innlegg fra www.dykking.info 
hvor det er noen uriktige opplysninger.

For det første het ikke båten Thor 1, men bare Thor og den var
ikke bygget av stål, men av tre med stålpansring, på samme måte
som de øvrige norske monitorene, i motsetning til de svenske, som
alle var bygget i stål.

Videre var den ikke 65,7 m lang, men 62,3 m.

Dette kan virke som litt flisespikkeri, og båten eksisterer ikke lenger
i opprinnelig tilstand, så hva gjør det, men jeg liker at ting er korrekt.

Hvis de opplysninger jeg har fått tak i gjennom bøker og arkiver
skulle vise seg å være uriktige, noe jeg ikke tror, beklager jeg og
bøyer meg i støvet.

Jeg er interessert i så korrekte data som mulig da jeg holder på å
bygge en modell som jeg ikke har lagt så store krav til nøyaktighet
på, (prøveprosjekt) men som brukes til lage byggeplaner og finne
løsninger på hvordan lage en mer nøyaktig modell.

Det finnes ikke skikkelige arbeidstegninger og jeg ønsker å lage en
fjernstyrt modell som skal kunne kjøres på vannet.

Det blir litt skummelt med en modell på ca. 100 cm og et fribord
som i skala bare blir 0,8cm (på originalen under 50 cm!!!).

Dette er ikke oppskriften på trygg elektronikk.

Utover dette så er jeg interessert i all info jeg kan få tak i ang. Thor,
og desverre så finnes det ikke foto av båten, slik det gjør med
Scorpionen og Mjølner, som begge er blitt fortografert av Wilse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar