lørdag 25. januar 2014

Språklige forviklinger!!!


Ordet ja og ordet nei kan være selvstendige og fullstendige setninger.

Ja kan være en bekreftende setning og nei kan være en benektende
setning.

Hvis jeg da sier: Det var ikke mye trygt å bruke bilen på dette føret.

Hvis du er enig, vil du da svare bekreftende eller benektende???

_______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar