fredag 22. november 2013

Demokratiet - sin egen fiende!

Vi nordmenn kan skryte av at vi har et av verdens mest demokratiske
land.

Det er ikke mange nasjoner hvor bl.a. trykkefrihet og ytringsfrihet står
sterkere enn i Norge.

Likevel har jeg kallt vårt demokrati for demokratur, blant annet på grunn
av L.O. og deres  grep rundt arbeidslivet, ved siden av Arbeiderpartiets
forsøk på å styre det meste i samfunnet, helt ned til vårt privatliv.

Jeg har i et tidligere innlegg skrevet at demokratiet er sin egen fiende,
og med det mener jeg at i et totalt demokrati er det mulig å lure befolk-
ningen til å gi stemmene sine til ytterliggående partier.

Jeg ser på frp som et eksempel på det, selv om de i senere år har skjønt
at skal de komme noen vei i norsk politikk, så må de moderere seg og
foreta en hvitvasking.

Jeg vil igjen vise til Marie Simonsens (politisk redaktør i Dagbladet)
artikkel 18.09.13, under tittelen Farget hvitvasking.

Vi vet også at frp's grunnidéologi  ikke er den samme utad idag som for
30 år siden, men hvis frp hadde kommet i regjeringsposisjon alene, og
videre klart å bli gjennvalgt, ville vi snart merke partiets sanne ansikt.

Hitler ville aldri ha fått den makten han hadde uten å ha folket bak seg,
og det er et glimrende eksempel på demokratiets svakhet.

Han startet ikke med å være en diktator, og det tyske folket ante ikke
hva de hadde i vente før han etterhvert  fikk mer og mer makt.

Jeg har vært og er Høyre-tilhenger, men har p.g.a. deres samarbeidet
med frp begynt å se meg om etter et alternativ.

For meg har Høyre og Erna Solberg mistet all troverdighet.

Jeg tror at endel av velgerne stemte på frp ved siste valg for å slippe AP,
men det er nok samtidig endel "svorne" frp tilhengere, og disse tror jeg
under siste krig ville befunnet seg innenfor Nasjonal Samlings rekker.

Det er jo litt å tenke på at store deler av Europa oppfatter frp som et
høyreekstremistisk og populistisk parti, og det samme gjør veldig mange
nordmenn, og den hvitevaskingen av frp som vi leser om i nyhetsmedia
forteller vel at skal frp ha noen troverdighet, må den norske befolkning
bli lurt til å tro at frp egentlig er ganske moderate, og glemme det de før
har stått for.

Jeg kaller det forsøk på hjernevasking av befolkningen!

______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar