tirsdag 5. november 2013

En biografi om Jens Bjørneboe

Biografien "SIN EGEN HERRE" om Jens Ingvald Bjørneboe, skrevet av
Tore Rem, er en omfattende og detaljert beskrivelse av Jens Ingvald
Bjørnebo, kallt Vallen som barn, ungdom og langt opp i voksen alder.

Boken vil jeg beskrive som tunglest og er full av ord og uttrykksformer
som ikke er vanlig i dagligtale.

Det virker som at det er nødvendig for å få en korrekt beskrivelse av
Bjørneboes karakter og hans engasjement innen antroposofien.

Undertegnede var ukjendt med at Bjørneboe i utgangspunktet prøvde
å etablere seg som billedmaler og at det var først etter å ha blitt godt
voksen at han begynte å skrive noe mer enn avisinnlegg, for så etter-
hvert etablere seg som forfatter.

Bjørneboe ble tidlig en kontroversiell person og hadde tydeligvis mange
fiender, eller uvenner.

Han var en bortskjemt rikmannssønn, og klarte i gymnasietiden å pådra
seg foreldrene til de andre elevenes harme, slik at de kontaktet skolens
rektor for å prøve å hindre kontakt mellom Bjørneboe og deres barn.

Han vokste opp i et hjem med gode økonomiske resurser og faren drev
bl.a. et rederi, som moren etter farens død drev videre, som den første
norske kvinnelige skipsreder.

Boken gir et godt inntrykk av Bjørneboes karakter og av hans liv og er
spennende lesning om en spennende person.

Det er partier i boken som er tungt å komme igjennom, og jeg gikk flere
ganger tilbake i boken for å lese et avsnitt om igjen, men boken var
vanskelig å legge fra seg

______

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar