mandag 4. november 2013

Tanker etter valget!

Etter at valget i høst er over og regjeringskabalen er lagt har jeg gått
å tenkt på det som skjedde, hva ville vi egentlig med å bytte ut den
sittende regjeringen, den fungerte jo.
Det var gode tider i Norge, landet tjente penger og vi vanlige borgere
tjente også penger.

Er det "mye vil ha mer" syndromet som rir oss, eller er det litt sånn at
"bordet fanger"?

Folk utrykker missnøye med situasjonen på tross av at vi aldri har hatt
det så godt, og det er få land i Europa som er i nærheten av den leve-
standarden vi har.

Det er farlig når noen begynner å snakke om hvor galt allting er i landet
vårt, og hvor dårlig regjeringen er.
Det virker som at det er litt "hipt" å kritisere, selv om det ofte egentlig
ikke er egne argumenter, men det man hører andre si.

Man følger en trend.

Selv er jeg ikke AP-tilhenger, men jeg må jo bare innrømme at selv om
jeg hadde foretrukket en ren Høyre-regjering, så kan jeg ikke se hva
som kan bli bedre for alle ved et regjeringsskifte.
Hvis det ikke er til fordel for størstedelen av befolkningen, så ser jeg det
som meningsløst å skifte ut en regjering som virker.

Jeg pensjonerte meg ved siste årskifte, og gikk derved ned i inntekt, men
jeg klarer meg greit selv om jeg som alle andre gjerne skulle hatt høyere
inntekt.

Alle har det ikke like bra i landet vårt, men det vil alltid være sånn uav-
hengig av hvem som styrer - sånn er det bare.
Det vil alltid være noen som "ramler" utenfor.

Det som skremmer meg i forbindelse med valgkampen og argumenter-
ingen som ble brukt, er alle uttalelser om hva de forskjellige partiene vil
utføre hvis de bare kommer til makten, og se i nyhetsmedia etter valget
at de feier sine egne løfter/uttalelser til side og sier at man må skille
mellom løfter og politiske ytringer!!!

Vil vi ha slike politikere til å styre landet vårt, de er jo løgnere og beviser
at de ikke mener alvor med hva de lover.

Norge er vel idag det mest stabile landet på kloden, uten de store politiske
skandalene og penger som triller jevnt og trutt inn i både statskassa og
lommene til menigmann.

Å forkaste den regjeringen vi hadde er et krystallklart tegn på at vi er blitt
overflatiske og bortskjemte.

Men jeg må jo innrømme at det skal bli interessant å se hva frp har tenkt
å gjøre for pensjonistene, som var ett av deres argumenter,  men frp
selger varer som de ikke kan levere!

_____

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar