onsdag 11. september 2013

frp og Behring Breivik

Leste igår om Alf Gunvald Nilsens innlegg i The Guardian, angående
Behring Breiviks tidligere tlknytning til frp, og folks reaksjon på partiet.

I likhet med A.G.N., tror jeg ikke det var en tilfeldighet at B.B i en
periode over flere år var medlem av frp.

Det var nok der han følte at han hadde forbundsfeller.

Jeg tror heller ikke på tilfeldigheter når enkelte har koblet frp med
nazisme.

Vi kjenner også uttrykk som "høyreekstremisme", det er et kjendt
begrep.

Slike uttrykk har alltid utspring i en del av partiets ideologi, hvor
noen går lengre ut på høyresiden.

Det er aldri partiets offesielle politikk, men den ligger der og gir
næring til ekstreme krefter innen partiet.

Det er der frp og høyre har felles trekk, men jeg føler at hos frp er
det kortere vei til det ekstreme.

Dette er synspunkter og tanker som har blitt stadig tydeligere etter
22. juli.


_____

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar